Datasheet Vishay VS-15TQ060-M3 — 数据表

制造商Vishay
系列VS-15TQ060-M3
零件号VS-15TQ060-M3

高性能肖特基整流器,15 A

数据表

Datasheet VS-15TQ060-M3
PDF, 161 Kb, 语言: en, 文件上传: Jan 24, 2023, 页数: 7
High Performance Schottky Rectifier, 15 A
从文件中提取

价格

详细说明

VS-15TQ060...

肖特基整流器针对极低的正向压降进行了优化,泄漏适中。专有势垒技术允许在高达 150 °C 的结温下可靠运行。典型应用包括开关电源、转换器、续流二极管和电池反接保护。

制造商分类

  • VS-15TQ060-M3

其他名称:

VS15TQ060M3, VS 15TQ060 M3