Datasheet Naina Semiconductor 1N2980B — 数据表

制造商Naina Semiconductor
系列1N2980B
零件号1N2980B
Datasheet Naina Semiconductor 1N2980B

DO-4 封装的 10W 齐纳二极管

数据表

Datasheet 1N2970B - 1N3015B
PDF, 145 Kb, 语言: en, 文件上传: Oct 31, 2022, 页数: 2
10W Zener Diodes
从文件中提取

价格

其他选择

1N2970B 1N2971B 1N2972B 1N2973B 1N2974B 1N2975B 1N2976B 1N2977B 1N2978B 1N2979B 1N2981B 1N2982B 1N2983B 1N2984B 1N2985B 1N2986B 1N2987B 1N2988B 1N2989B 1N2990B 1N2991B 1N2992B 1N2993B 1N2994B 1N2995B 1N2996B 1N2997B 1N2998B 1N2999B 1N3000B 1N3001B 1N3002B 1N3003B 1N3004B 1N3005B 1N3006B 1N3007B 1N3008B 1N3009B 1N3010B 1N3011B 1N3012B 1N3013B 1N3014B 1N3015B

制造商分类

  • Diodes > 50 Watt Zener Diodes