Datasheet Vishay BYV28-150 — 数据表

制造商Vishay
系列BYV28-150
Datasheet Vishay BYV28-150

超快雪崩中空玻璃二极管

数据表

Datasheet BYV28-50, BYV28-100, BYV28-150, BYV28-200
PDF, 123 Kb, 语言: en, 文件上传: Jan 21, 2021, 页数: 4
Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
从文件中提取

价格

其他选择

BYV28-100 BYV28-200 BYV28-50

模型线

系列: BYV28-150 (2)